Historie města Praha

Historie města Praha

Historie města Praha

Průvodce Prahou 

Mezi další prohlídky, které pro vás rádi zařídíme, patří i prohlídka s průvodcem Historie města Praha. Průvodce Prahou vám poskytne výklad tedy o historickém vývoji hlavního města a k tomu vás provede částmi Prahy, které s výkladem souvisí. Pokud vás ovšem zajímá některé z historických témat více, průvodce se na dané téma rád zaměří.

Počátek vzniku Prahy – historie města Praha

Pravděpodobně první osídlení na území Prah nevzniklo v lokalitě Pražského hradu, ale v oblasti dnes známé jako Veleslavín. Stavbu tohoto osídlení mají na svědomí Slované. Pochází odhadem z 6. století. Osídlování ale začalo už asi o dvě století předtím, tedy ve 4. století.

Hlavní osadou se později stává území Pražského hradu. Začínají se tu rýsovat hradby, různá opevnění a následně i paláce. Praha se stane centrem obchodu, kam přijíždějí obchodníci a řemeslníci prodávat a kupovat.

Důležité a významné století pro Prahu i českou zemi je 9. století. Přemyslovci totiž usedají na Pražský hrad. Ten se transformuje do komplexního opevnění. Následující dynastie, které vládli v Praze a poznamenali českou historii naleznete na odkaze Pražský hrad. I tudy vás může průvodce provést.

Rozkvět a vzestup Prahy – historie města Praha

Praze vládlo mnoho zajímavých panovníků. Jedním z nich byl např. král přezdívaný železný a zlatý, Přemysl Otakar II. Vládnul v polovině 13. století a za jeho vlády se česká země značně rozšířila. Padl však v bitvě na Moravském poli a to znamenalo i konec tak rozsáhlé říše. Opravdový rozkvět česká země zaznamenala s Karlem IV. ve 14. století. Jak jistě víte, založil Pražskou univerzitu (dnes Karlovu univerzitu). Za jeho vlády se Praha stala dokonce největším hlavním městem v Evropě. Největší ale byla Praha jen svoji rozlohou a ne počtem obyvatel.

Za vlády Habsburků, konkrétněji za vlády Rudolfa II. v 16. století se město hlavě potýká s rozvojem v oblasti kultury, ale i vzdělanosti a vědy. Rudolf II. miloval umění a za proto v Praze za jeho panování vyrostlo několik renesančních staveb. Panovník to ale silný nebyl a rostlo napětí, které se táhlo až do 17. století. Odpor proti Habsburkům vyvrcholil slavnou pražskou defenestrací a bitvou na Bílé hoře. Avšak Habsburkové, v čele s Ferdinandem, ale zvítězili. To znamenalo nastolení absolutní monarchie a pro Prahu to znamenalo vzestup. Nejen Praha, ale celá země se musela potýkat s finančními i hospodářskými problémy.

Mladší bratr Rudolfa II., Matyáš II. navíc přenesl císařský dvůr z Prahy do Vídně, čímž Prahu učinil jen provinčním městem.

Královské hlavní město – historie města Praha

V roce 1784 se Praha hned po Vídni stává druhým největším evropským městem. To díky spojení čtyř samostatných měst. Ke Starému městu se připojuje Nové město (založeno Karlem IV.), Hradčany a Malá strana. Toto spojení poté neslo název Královské hlavní město. Později bylo samozřejmě rozšířeno i o Židovskou čtvrť (dříve Josefov), a to roku 1850. Roku 1883 se připojuje i Vyšehrad, o rok později Holešovice a jako poslední Libeň roku 1901.

V 19. století začne Praha zaznamenávat prudký nárůst obyvatel. Začala se nejen znovu kulturně rozvíjet, ale přibylo i mnoho staveb, architektury, domů a hlavně továren.

Později, konkrétně až roku 1922 začne být Praha oficiálně nazývána jako hlavní město Praha.

 

Zajímá vás více? Obraťte se na nás. Průvodce vám sdělí detailní informace o historii města Prahy. Nabízíme i další druhy soukromých prohlídek, které naleznete v kategorii Průvodce Prahou.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

six + 3 =