Muzeum Komunismu

Muzeum Komunismu

Muzeum Komunismu

Muzeum Praha

Zjistěte více o několikaleté éře komunismu, jenž Československo ovládala v letech 1948 až 1989. S každodenním životem z různých pohledů vás seznámí pražské Muzeum komunismu. Muzeum komunismu svým návštěvníkům představuje životy obyčejných lidí, ale např. i politiků, sportovců a zastupitelů armády nebo policie. Vystavuje aktuální umělecké prvky typické pro toto období ve stylu Socialistického realismu nebo tisku a jeho cenury. Nahlédnete do zákulisí StB nebo pracovních táborů.

Muzeum Komunismu a co vše očekávat

Jak jste se již z prvního odstavce mohli dozvědět, muzeum se široce zaobírá různými typy životů během komunismu v Československu. Dále se obeznámíte i s ekonomickou situací, Lidovými milicemi, institucemi ovlivněnými komunistickou mocí a obecně s totalitním režimem. 

V muzeu jsou vystaveny originální exponáty. Tvůrcům šlo hlavně o to, aby se návštěvníci do tohoto období dokázali co nejvíce vcítit. Proto dostanete možnost náhledu do vytvořené školní třídy, dětského pokoje nebo třeba i do výslechové místnosti. Prostory muzea jsou vyzdobeny originálními plakáty a jinými dalšími instalacemi, s nimiž jste se mohli za dob komunismu setkat.

Muzeum má celkem dvě patra a jeho části jsou rozděleny do jednotlivých témat.

V muzeu se nachází i obchod, kde jsou k dispozici různé plakáty, trička, magnetky a další suvenýry.

Kromě prohlížení si exponátů se v muzeu nachází i kino, kde se promítá film každých 20m. Jedná se o film s názvem Čas hanby, mlčení a naděje. Tématika filmu je jasná. Svým divákům přiblíží Československo v letech 1969 až 1989.

Komunismus ve zkratce

Komunismus v Československu nastal zahájením Únorového převratu roku 1948 a ukončen byl známou a do dnes oslavovanou Sametovou revolucí, jež se odehrála 17. 11. 1989. Vládla tu KSČ a nebylo dovoleno volit jinou stranu než právě tuto. Tudíž každý občan měl povinnost volit KSČ, pokud si nechtěl způsobovat nepříjemnosti, o které se postarala např. Stb. Volby tedy měly rys pouze formálního charakteru.

Charakteristické pro komunismus bylo centrálně plánované hospodářství. Jednoduše řečeno, vláda rozhodovala o tom, co se bude vyrábět a v jakém množství. Nikoli trh. Takovýto režim vedl k zaostávání státu a absenci mnoha složek na trhu. Nebylo dovoleno s režimem nesouhlasit. Jediným řešením pro odpůrce byla emigrace (jednalo se však o trestný čin). Veřejný odpor nebyl tolerován a následovalo sledování osob tajnou policií, nepříjemné výslechy, pracovní tábory nebo i justiční vraždy. V horších případech byli lidé byli posíláni do pracovních nebo dokonce koncentračních táborů.

Možná už něco málo o komunistické éře víte z povídání vašich rodičů, prarodičů nebo i učitelů ve škole. Jsme ale přesvědčeni, že muzeum představuje toto období maximálně do hloubky. Proto doporučujeme navštívit Muzeum komunismu Praha, abyste se mohli co nejlépe obeznámit s tím, co se v Československu v letech 1948 až 1989 ve skutečnosti všechno dělo.

Muzeum je otevřeno každý den od 9h do 20h.

Adresa: Muzeum Komunismu Praha naleznete na adrese V  celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Pokud máte zájem navštívit muzeum úplně opačného směru a trochu se pobavit, máme pro vás hned dvě možnosti – Muzeum Optických iluzí nebo Muzeum Iluzí Praha.

(Zdroj fotografie: Instagram: Muzeum Komunismu)

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × five =