Team building - team buildingové akce.

Nabídka teambuildinových akcí.

Team building - na organizaci team buildingových akcí pro naše klienty spolupracujeme s ověřenou partnerskou firmou patřící u nás mezi nejlepší agentury v tomto oboru. Při teambuildingu jsou účastníci vedeni k aktivitě, převzetí odpovědnosti, sebereflexi a vzájemnému respektu. Je posilováno odhodlání překonávat překážky a vědomí sounáležitosti týmu. Rozvoje skupin se dosahuje pomocí reálných i simulovaných situací, skrývajících řadu podnětů k budování týmu. Jsou uplatňovány principy zážitkové pedagogiky, prostřednictvím vlastních prožitků a zážitků. Aktivity a hry slouží jako prostředek k učení. Modelové situace bývají obvykle odlišné od reálných situací, ve kterých jsou klienti zvyklí pracovat, během nich však probíhají reálné osobní i manažerské procesy. Nejdůležitějším faktorem pro úspěšný průběh těchto akcí je kromě kompletního organizačního zaštítění volba vhodného, kvalifikovaného lektora, který je profesionálem v dané oblasti a navíc je schopen reflexe dění ve skupině a přizpůsobení průběhu akce dané situaci.

Výhodná nabídka - slevy teambuilgových akcí

REZERVACE | Poptávka teambuildingů.