Výlety.

Nabídka výletů.

Výlety - velká část studentských skupin stejně jako i skupin dospělých navštíví během svého pobytu v České republice i některé z míst mimo hlavní město Prahu. Skupinám rádi předáme tipy na výlet, zajistíme skupinám transfer autobusem nebo minibusem z hotelu do vybraného místa. Skupinu zpravidla ráno vyzvedne náš kvalifikovaný průvodce, který v průběhu cesty poskytne informace o lokalitě, kterou se skupina rozhodla navštívit a na místě zakoupí nebo vyzvedne objednané vstupenky. Prohlídku na místě zajišťují zpravidla místní kvalifikovaní průvodci. Okruhy jsou zpravidla možné absolvovat v češtině, angličtině, němčině, španělštině, italštině, ruštině a francouzštině. Výlety jsou polodenní nebo celodenní, dle vzdálenosti do Prahy a domluvenému programu. Je možné navštívit více míst najednou, výlet spojit s obědem, s exkurzí apod. Program výletu přizpůsobujeme časovým možnostem skupiny, věkovému složení, požadovanému typu transferu, dopravní situaci atd. Jsme schopni zajistit program pro studentské skupiny, rodiny s dětmi, běžnou turistickou klientelu i pro skupinu s odborným zájmem o vybranou oblast.

Výhodná nabídka výletů.

REZERVACE | Rezervace výletů.