Výlet Terezín.

Nabídka výletu do Terezína.

Výlet do Terezína - památník Terezín vznikl roku 1947. Jeho základním posláním je zachování památky obětem rasové a politické perzekuce v době nacistické okupace. Dále má za úkol rozvoj muzejní, výzkumné a vzdělávací činnosti, péči o místa úzce spojená se smrtí desetitisíců obětí. Terezín je malé město nacházející se 60 km severozápadně od Prahy. Pokud si skupina zvolí výlet do Terezína, odvezeme ji autobusem nebo minibusem za doprovodu průvodce. Výlet je možné spojit s výletem do Lidic. V Terezíně si skupina prohlédne Malou pevnost, která v letech 1940-1945 fungovala jako věznice pražského gestapa. V Malé pevnosti je umístěna stálá expozice o dějinách policejní věznice. Dále hosté navštíví Muzeum ghetta, které bylo otevřeno roku 1991 v budově bývalé školy. Magdeburská kasárna byla zrekonstruovaná a otevřená roku 1997. Sídlí zde Středisko setkávání, je zde umístěna replika vězeňské ubikace z doby ghetta.

Výhodná nabídka výletu do Terezína.

REZERVACE | Rezervace výletu do Terezína.