Výlet do Lidic.

Nabídka výletu do Lidic.

Výlet Lidice - výlet do Lidic si volí především studentské skupiny. Jedná se o klasický půldenní výlet. Je možné spojit návštěvu Památníku Lidice s návštěvou Terezína, poté se jedná o celodenní výlet. Skupinu vyzvedne v domluvenou dobu autobus s naším průvodcem. Transfer z Prahy trvá dle místa ubytování v Praze 30-60 minut. V rámci návštěvy Památníku Lidice se studenti seznámí s tragickou historií tohoto místa. Navštíví muzeum a v jeho bezprostřední blízkosti rozprostírající se pietní území a Růžový sad. Součástí návštěvy muzea je multimediální expozice, která divákům nabízí emotivní vstup do historie, která mohla zasáhnout jakoukoliv obec na území tehdejšího protektorátu. Venku si návštěvníci prohlédnou Památník dětských obětí války a Růžový sad, umístěný na ploše 3,5 ha na území původních a nově založených Lidic, v kopci svažujícímu se ke společnému hrobu popravených lidických mužů.

Výhodná nabídka výletu do Lidic.

REZERVACE | Rezervace výlet Lidice.