Výlet Český Krumlov.

Nabídka výletu do Českého Krumlova.

Výlet Český Krumlov - město Český Krumlov se nachází 180 km jižně od Prahy, nedaleko našich hranic s Rakouskem. Český Krumlov byl jako první z památek v České republice zařazen roku 1992 do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Výlet z Prahy do Českého Krumlova je celodenní. Skupinám můžeme zajistit transfer autobusem, skupinu doprovází obvykle náš profesionální průvodce. Hosté navštíví hrad a zámek Český Krumlov, druhý největší hradní komplex v České republice. Počátky hradu v Českém Krumlově sahají až do první poloviny 13. století. Součástí hradního komplexu je Lapidárium, které bylo zřízeno v prostorách sklepů Nového purkrabství, jsou zde umístěny sochy ze zámku i okolí. Skupiny se mohou zúčastnit 2 prohlídkových tras. První trasa seznámí klienty s kulturou bydlení a běžným životem v šlechtickém sídle v období renesance a baroka. Zahrnuje prohlídku zámecké kaple a renesančních pokojů, pocházejících z doby panování Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Dále si hosté prohlédnou Eggenberský sál, zámeckou obrazárnu a Maškarní sál. Druhá trasa je zahajována schwarzenberskou portrétní galerií, dále si hosté prohlédnou prostory seznamující návštěvníky s běžným životem šlechty v 19. století a soukromé pokoje knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenberku. Kromě zámku a hradu Český Krumlov si skupiny v průběhu výletu prohlédnou město vč. městské čtvrti Latrán, bývalý kostel sv. Jošta se špitálem či Minoritský klášter.

Výhodná nabídka výletu do Českého Krumlova.

REZERVACE | Rezervace výletu do Českého Krumlova.