Tlumočení, tlumočníci a tlumočnické služby.

Nabídka tlumočnických služeb.

Tlumočnické služby - klientům můžeme zajistit i tlumočnické služby. Nejčastěji jsou využívány při obchodních jednání a konferenčních a kongresových akcích. Zajistit můžeme tlumočníky i tlumočnické týmy pro simultánní tlumočení konferenčních akcí včetně nejnovější konferenční techniky, dále simultánní a konsekutivní tlumočení zasedání a rozhovorů spolu s mobilní tlumočnickou technikou nebo doprovodné tlumočení. Samozřejmostí je zajištění tlumočnických kabin a ostatního technického vybavení. Naši tlumočníci mohou tlumočit jak běžnou hovorovou konverzaci, tak i odborná témata. Je možné zajistit tlumočení různých jazykových kombinací, soudní tlumočníky, tlumočnické služby po telefonu či hostesky s výbornou znalostí požadovaných jazyků. V oblasti tlumočení spolupracujeme dlouhodobě s PIS.

Výhodná nabídka slev na tlumočení

REZERVACE | Rezervace tlumočníků a tlumočení