Prohlídka Prahy

Nabídka prohlídky Prahy

Prohlídka Prahy. Prohlídky Prahy jsou nedílnou součástí pobytu většiny turistů, kteří Prahu navštíví. Zpravidla se jedná o ca. 3 hodinové okruhy s průvodcem ve vybraném jazyku. Standardně nabízíme tématické a poznávací okruhy v češtině, angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, ruštině, dánštině a srbochorvatštině. Můžeme nabídnout několik druhů prohlídek Prahy pro skupiny, ale i pro individální turisty. Mezi základní typy okruhů patří prohlídka Staré město, dále prohlídka Pražský hrad a prohlídka Židovské město. Turistům můžeme nabídnout i specializované prohlídky, jako např. prohlídka Praha Franze Kafky, dále prohlídka Pražské zahrady, Hudební Praha (Mozart, Smetana, Dvořák), prohlídka Pražské baroko ( prohlídka nejproslulejších barokních staveb v Praze, jako jsou chrám sv. Mikuláše, Toskánský, Šternberský a Valdštejnský palác, Strahovský klášter), prohlídka Pražská secese ( představí nejznámější secesní stavby ve městě, např. Obecní dům a domy na Václavském náměstí), Praha v dějinách architektury, Sametová revoluce, Pražská muzea a večerní prohlídky města apod.

Výhodná nabídka prohlídky Prahy

REZERVACE | Rezervace prohlídky Prahy