Prohlídka Franz Kafka

Nabídka Prohlídka okruh Franz Kafka

Prohlídka Kafkova Praha - Franz Kafka v Praze je jednou z nejoblíbenějších prohlídek především pro studentské skupiny. Franz Kafka, Němec žijící po většinu svého života v Praze je jedním z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století. Franz Kafka pocházel z bohaté židovské rodiny, ve které měl dobré zázemí, ale celý život měl jen několik přátel. Jeho literární dílo je obrazem jeho života - je smutné, chmurné, těžké se špatným koncem. V rámci prohlídky Franz Kafka, navštíví skupina místa spojená s působením Franze Kafky v Praze. Skupina projde Staré město, absolvují prohlídku Muzea Franze Kafky v Hergetově cihelně a okruh zakončí u hrobu spisovatele na Novém židovském hřbitově na Žižkově. V průběhu prohlídky budou seznámeni s životem a dílem tohoto významného německy píšícího spisovatele.

Výhodná nabídka Prohlídka Franz Kafka

REZERVACE | Rezervace prohlídky Franze Kafky